ຂ່າວບໍລິສັດ

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຜົນຂອງການເຮັດວຽກ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະ ກຳ ແລະຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ແລະສະ ໜອງ ຂໍ້ມູນການວາງສະແດງແລະຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດໃຫ້ທ່ານທັນເວລາ.
Tel:+86-18025323787ອີເມລ:[email protected]